Obywatele RP

Inicjatywa obywatelska

Jakość usług

Niezależnie, czy jest to naprawa butów, leczenie zębów, czy porada prawnicza, to trzeba to zrobić z należytą starannością. Czas skończyć z bylejakością. Dlatego rządzący powinni stworzyć takie prawo, które by chroniło klienta a jednocześnie piętnowało danego wykonawcę. Nie należy jednak dodatkowo nagradzać tych, którzy dobrze wykonują swoją pracę, za to powinni otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie. Dlatego, winno się pokazywać i mówić o tych, którzy jeśli coś robią, to robią to dobrze. 

Zaloguj się aby napisać komentarz

Motto

Inicjatywa obywatelska to podstawa demokracji oraz najważniejsza cecha aktywności i istnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Facebook