Wydrukuj tę stronę

Odsetki od zobowiązań

Czemu ma służyć różna wysokość odsetek ?. Dla uporządkowania problemu oraz ujednolicenia spraw windykacyjnych ustalić jednakową  stawkę odsetek od wszystkich zobowiązań oraz ustalić odsetki maksymalne na niższej niż dzisiaj wysokości, ale nadal w powiązaniu ze stopami procentowymi ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej oraz istniejącą inflacją. Oczywiście zgodnie ze swobodą gospodarczą, można ustalać własną wysokość odsetek, ale  nie mogą one przekraczać wyznaczonych pułapów.