Wydrukuj tę stronę

Upomnienia z Urzędu Skarbowego w sprawie zaległości podatkowych

Upomnienie kosztuje obecnie 8zł 80gr. Odsetki od zaległości nalicza się dopiero, gdy przekroczą trzykrotną wartość przesyłki poleconej, czyli obecnie 6zł 60gr. Jeśli upomnienie zostanie wysłane przed datą, naliczenia właściwych odsetek, a podatnik uiścił podatek przed odebraniem upomnienia, to koszty wysyłki ponosi Urząd Skarbowy, czyli 8zł 80gr, za każde wysłane upomnienie. W skali kraju, są to naprawdę duże pieniądze. Dlatego ważne jest nie wysłanie upomnienia, czyli statystyka, ale jego skuteczność. Niech każdy urzędnik otrzymuje wynagrodzenie, nie za dobrą statystykę, ale za myślenie i skuteczne działanie.