Wydrukuj tę stronę

VAT, czyli podatek pośredni

Płaćmy podatek tylko w przypadku, gdy kontrahent uiści zapłatę za fakturę, czyli stosujemy metodę kasową a nie memoriałową. Nie może być tak, że jedna strona nie otrzymała zapłaty za towar lub usługę, ale musi zapłacić podatek należny, a druga strona nie zapłaciła za fakturę a odlicza sobie podatek naliczony. Jest to wyjątkowo niesprawiedliwe, chociaż dobre dla państwa.