Obywatele RP

Inicjatywa obywatelska

Zatory płatnicze

Jest to zmora obecnych czasów. Spirala zatorów płatniczych jest również jednym z powodów upadłości firm, szczególnie małych i prywatnych. Dlatego niezbędne jest podjęcie ustawy, regulującej ten bardzo poważny problem. Parlament powinien ustawowo ustalić zasady zapłaty wszelkich należności i szczególny nacisk położyć na szybkie egzekwowanie zobowiązań od tych, którzy zalegają z zapłatami, w szczególności do kontrahentów. Nie może też być tak, że obywatel lub właściciel małej firmy, jest w dużo gorszej sytuacji przed sądem niż firma dysponująca całym arsenałem narzędzi, na które nie stać drugiej strony. Ochrona obywateli jest obowiązkiem państwa. Obywatel powinien czuć się nie tylko bezpiecznie, ale musi mieć zaufanie do swojego państwa.

Zaloguj się aby napisać komentarz

Motto

Inicjatywa obywatelska to podstawa demokracji oraz najważniejsza cecha aktywności i istnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Facebook