Obywatele RP

Inicjatywa obywatelska

Prawo własności

Prawo własności jest jednym z podstawowych praw wymienionych w konstytucji naszego kraju. Jednak w przypadku ustawy o ochronie praw lokatorskich, zapisy konstytucyjne pozostawiają wiele do życzenia. Co to za prawo, które chroni nieuczciwego najemcę. Ponadto nakłada różne obowiązki na właściciela, także samorządowego, a lokator może nie przestrzegać podpisanych umów i mimo to, jest w pełni bezpieczny pod parasolem wymienionej ustawy. Czas najwyższy to zmienić.

Zaloguj się aby napisać komentarz

Motto

Inicjatywa obywatelska to podstawa demokracji oraz najważniejsza cecha aktywności i istnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Facebook